Competition 1 winnners

Competition 2 Winners.

List in Alphabetical order. Winners will receive $10 gift cards along with certificates

Level 5 : Aaradhya Joshi, Ishaan Godbole, Shaunak Bhadalikar,Tanay Takkekar ,Vedant Deshpande

Level 4:Anvi Maste 4A, Avani Bhide 4B,Soham Choudhari 4B

Level 3:Aaryan Deshmukh: 3A, Ananya Chinis: 3B,Arnav Tanpure: 3B, Rajvi Rakshe: 3B, Siddhant Desai 3A, Siya Potdar:3B, Vihaan Dixit: 3A

Level 2: Arjun Barshikar:2C,, Atharva sangale: 2B, Eshaan Kale: 2C, Manasvi Sanap: 2A, Viaana Bhyar: 2C, Vinmayee Yeole: 2B

Level 1: Abhishree Kale: 1D, Advait Wadafale: 1B, Anuj Takkekar:1A, Juee Thakur: 1B, Sandip Gholap:1C, Swara Kapase: 1B,  Vidhi Mahajan:1A

Baal: Anshika Kulkarni, Kasturi Lade, Sanavi Maste, Sara Potdar